Shirdi Sai Baba Ashtottara Shatanamavali (108 Names Of Shirdi Sai Baba)

Shirdi Sai Baba Ashtottara Shatanamavali (108 Names Of Shirdi Sai Baba)

Last Updated : 2nd July, 2014 Shirdi Sai Baba Ashtottara Shatanamavali (108 Names Of Shirdi Sai Baba) 1 Aum Shri Sai Naathaaya Namah 2 Aum Lakshmi-naaraayanaaya Namah 3 Aum Shri Raama Krishna Shiva Maarutyaadi-roopaaya Namah 4 Aum Seshasaayine Namah 5 Aum Godaavaree-thata-shiladhi-vaasine Namah 6 Aum Bhaktha-hrudaalayaaya Namah 7 Aum Sarva-hrinnilaaya Namah 8 Aum Bhootha-vaasaaya Namah 9 Aum Bhootha-bhavishyad-bhaava-varjataaya Namah 10 Aum Kaalaatitaaya Namah 11 Aum… Continue Reading Shirdi Sai Baba Ashtottara Shatanamavali (108 Names Of Shirdi Sai Baba)

Shirdi Sai Baba Dyanam Sloka

Shirdi Sai Baba Dyanam Sloka

Last Updated : 2nd July, 2014Shirdi Sai Baba Dyanam Sloka Shirdi Sai Baba Dyanam Sloka Namami Sai Guru Paad Pankajam Karomi Baba Thava Pujanam Varam Vadami Sai Shubhaanam Nirmalam Smarami Baba Thava Tathva-mavyayam Sachchidananda roopaya Bhakthanugraha Karine Shirdinya Sthaikadehai Sai-shaya Namoh Namah Mritunjayaaya Rudraaya Sarvadaaya Cha Vishnavey Srishthey Cha Tri-svarupaaya Sainathaaya Te Namah Sai Saiti Saiti Smartavyam Naam Sajjanaye Sahasranama Tatthulyam Sainama Vara Pradam. Sri… Continue Reading Shirdi Sai Baba Dyanam Sloka

Shirdi Sai Baba Mangala Aarti

Shirdi Sai Baba Mangala Aarti

Last Updated : 2nd July, 2014Shirdi Sai Baba Mangala Aarti Shirdi Sai Baba Mangala Aarti Mangalam Sai-nathaaya Mangalam Sarva-murthaye Mangalam Bhaktha-vashyaye Shirdi Vasaaya Mangalam Mangalam Bhagawan Sai Mangalam Puru Vikramaha Mangalam Pundari-kaksho Mangalayathanam Hari

Shirdi Sai Baba Udi Mantra

Shirdi Sai Baba Udi Mantra

Last Updated : 2nd July, 2014Shirdi Sai Baba Udi Mantra   Shirdi Sai Baba Udi Mantra Mahograha Peedham Mahotpaatha Peedham Mahaa-rooga Peedham Mahaa-teevra Peedham Haratyaasuthey Dwarakamayi Bhasma Namasthey Guru Sreshta Sai-Eashwaraaya Sreekaram Nithyam Subhakaaram Paramam Pavithram Mahaa-papaharam Baba Vibhutim Dharayamyaaham Paramam Pavithram Baba Vibhutim Paramam Vichithram Leela Vibhutim Paramartha Ishtaartha Moksha Pradhaatim Baba Vibhutim Idhamasrayami Sai Vibhutim Idhamasrayami It is highly recommended to chant this… Continue Reading Shirdi Sai Baba Udi Mantra

Shirdi Sai Baba Vibuthi Sloka

Shirdi Sai Baba Vibuthi Sloka

Last Updated : 2nd July, 2014Shirdi Sai Baba Vibuthi Sloka Shirdi Sai Baba Vibuthi Sloka Paramam Pavithram Baba Vibhuthim Paramam Vichitram Leela Vibhuthim Paramartha Ishtartha Moksha Pradhanam Baba Vibhuthim Idhamasrayami Aum Sai Shri Sai Jaya Jaya Sai It is highly recommended to chant this sloka with vibuthi (udhi / holy ash) in hand and while applying it on one’s forehead. Vibuthi is also known as… Continue Reading Shirdi Sai Baba Vibuthi Sloka

Shirdi Sai Baba Gayatri Mantra

Shirdi Sai Baba Gayatri Mantra

Last Updated : 2nd July, 2014Shirdi Sai Baba Gayatri Mantra Shirdi Sai Baba Gayatri Mantra Benefit (s) : This is the Gayatri mantra of Shirdi Sai Baba (the Saint of Shirdi). One can chant this Gayatri Mantra to invoke Shirdi Sai Baba and get his blessings. Constant chanting of this mantra will vanish all your problems and miseries. Best Time to Chant : Thursdays and… Continue Reading Shirdi Sai Baba Gayatri Mantra

Shirdi Sai Baba Sai Prerna

Shirdi Sai Baba Sai Prerna

Last Updated : 2nd July, 2014Sai Prerna Shirdi Sai Baba Sai Prerna Chapter 1 Mere Marg Par Per rakhkar toh dekh, Tere sab marg na khol du toh kehna. [If you step on my path ; I’ll open up all your paths.] Tu mere liye karch kerke to dekh, Kuber ke bhandar na khol du toh kehna. [If you spend something for my sake ;… Continue Reading Shirdi Sai Baba Sai Prerna

Assurances Of Shirdi Sai Baba

Last Updated : 2nd July, 2014Eleven Assurances Of Shirdi Sai Baba (Shirdi Sai Baba Ki Vachan) Eleven Assurances Of Shirdi Sai Baba (Shirdi Sai Baba Ki Vachan) 1 Whoever puts his feet on Shirdi soil, his sufferings would come to an end 2 The wretched and miserable would rise to plenty of joy and happiness, as soon as they climb the steps of my temple.… Continue Reading Assurances Of Shirdi Sai Baba

Shirdi Sai Baba Chalisa

Last Updated : 2nd July, 2014Shirdi Sai Baba Chalisa Shirdi Sai Baba Chalisa Pehle Sai ke charan main, apna sheesh namaaun main, Kaise Shirdi Sai aaye, aara haal sunaun main. Kaun hai maata, pita kaun hai, yeh na kisi ne bhi jaana, Kaha janam Sai ne dhara, prashan paheli raha bana. Koyee kahe Ayodhya ke, yeh Ramchandra bhagvan hain, Koyee kehta Sai Baba, pavan putra… Continue Reading Shirdi Sai Baba Chalisa

Shirdi Sai Baba Ki Madhurvani

Last Updated : 2nd July, 2014Shirdi Sai Baba Ki Madhurvani Shirdi Sai Baba Ki Madhurvani Shri Satguru Sainath Mahaaraj Ki Jai Mere Marg Par Aake To Dekh Tere Sab Marg Na Khol Du To Kahenaa Mere Liye Kharch Karke To Dekh Kuber Ke Bhandaar Na Khol Du To Kehnaa Mere Liye Kadve Vachan Sunkar To Dekh Tujh Par Meri Krupaa Na Barse To Kehnaa Meri… Continue Reading Shirdi Sai Baba Ki Madhurvani